Aktualności

Galeria

Łowisko

Zarząd i Komisja Rewizyjna

Członkowie koła

Historia koła

Polowania

Łowiectwo

Kultura łowiecka

Szkody łowieckie

Współpraca

Kontakt

Wirtualny sekretariat


 


Zarząd Główny PZŁ

Zarząd Okręgowy PZŁ Katowice

PZŁ - Rejon Rybnicki

Klub wyżłów PZŁ

Łowiec Polski

Brać Łowiecka

Gwarectwo Myśliwych

Portal - Moje Łowy

Portal - Łowiecki.pl

Optykamyśliwska.pl

Łowca - sklep myśliwski

Ze Snu Nemroda

Forum elaboracji amunicji

 

 

 

 

Witamy na stronie internetowej Koła Łowieckiego "Szarak" Knurów


 

Strona ta powstała z myślą o propagowaniu kultury łowieckiej oraz dla myśliwych i ich najbliższych... Jesteśmy bowiem jedną dużą rodziną i wspólnie dzielimy tę wspaniałą pasję... Niniejsza strona będzie z czasem aktualizowana, a informacje w niej zawarte powinny być przydatne każdemu łowcy naszego koła. Liczne galerie fotograficzne sukcesywnie dodawane na stronę pozwolą wrócić do polowań i istotnych wydarzeń z życia koła. Wiedza o tematyce łowieckiej jest niezwykle obszerna i nie sposób jest ująć już na wstępie całości zagadnień z nią związanych. Za wszelkie uwagi i komentarze oraz pomoc z góry dziękuję. Z całą pewnością będą one pomocne w redagowaniu i przyczynią się do podniesienia wartości merytorycznej zawartych na stronie materiałów. Darz Bór.


 

Kalendarz Polowań Zbiorowych 2016/2017

 

W dziale Wirtualny Sekretariat dodano kalendarz polowań zbiorowych 2016/2017.

 


 

Zajęcia z młodzieżą w plenerze

 

Masze koło miało przyjemność zorganizowania lekcji przyrody w plenerze. Więcej w dziale aktualności.

 


 

Pies to nie rzecz...

Wycieczka do schroniska dla psów w Jastrzębiu.

 

Krótka fotorelacja z wycieczki zorganizowanej przez nasze koło dla młodzieży szkolnej w dziale Aktualności.

 


 

Nowe urządzenie łowieckie

 

4 czerwca zbudowaliśmy nowe urządzenie łowieckie. Dowiedz się więcej i wejdź w Aktualności.

 


 

UWAGA! - Czasowy zakaz noszenia broni!


Zgodnie z opublikowanym w Dzienniku Ustaw rozporządzeniem MSWiA w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 715) w lipcu będą ustanowione następujące zakazy noszenia przy sobie broni:
• w Warszawie: od 4 do 10 lipca 2016 r. — ma to związek z zaplanowanym szczytem NATO;
• w województwie małopolskim oraz śląskim: od 20 lipca do 1 sierpnia 2016 r. — Światowe Dni Młodzieży.

 


 

Strzelecki trening śrutowy - Rybnik

 

Zapraszamy na krótką relację z treningu strzeleckiego naszego koła.

 

Trening śrutowy - Rybnik

 


 

Nowelizacja Ustawy Prawo Łowieckie

W piątek 20 maja br. w Sejmie odbyło się trzecie czytanie nowelizacji ustawy prawo łowieckie w zakresie szacowania szkód łowieckich. Głosowało 430 posłów – za było 231, przeciw 2, wstrzymało się od głosu 197, dokument trafił do Senatu, a proces legislacyjny zakończy podpis Prezydenta RP.

Nowelizacja wprowadza zasadnicze zmiany w zakresie szacowania szkód. Utworzony zostanie Fundusz Odszkodowawczy, który zasilony zostanie głownie ze środków zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich, a także Skarbu Państwa. Z szkody wyrządzone w wyniku wykonywania polowania odpowiedzialny będzie wyłącznie zarządca lub dzierżawca obwodu łowieckiego, na którym doszło do zdarzenia. Dotychczas prezentowane propozycje dotyczące naliczania składki do funduszu na podstawie powierzchni obwodów łowieckich zostały zmienione na model dużo korzystniejszy dla kół łowieckich. Kwota składki naliczana będzie od liczby zwierząt łownych planowanych do pozyskania w rocznych planach łowieckich – przy czym dotyczy ona wyłącznie łosi, jeleni, danieli, saren i dzików. Takie rozwiązanie uwzględnia zasobność kół łowieckich i w racjonalny sposób określa wkład do funduszu.: Wprowadzono zryczałtowane stawki w kwocie: za łosia- 600 zł, za jelenia - 350 zł, za daniela - 135 zł, za sarnę - 105 zł i za dzika - 85 zł. Obecnie za szkody wyrządzane przez łosie, ze względu na objęcie go moratorium odpowiadać będzie Skarb Państwa. Proponowane stawki stanowią 60% wartości uśrednionej masy tusz dla poszczególnych gatunków, dzięki takiemu rozwiązaniu pozostaje kwota, która zapewni kołom możliwość prawidłowego funkcjonowania. Pieniądze z funduszu pozostaną w dyspozycji ministra środowiska właściwego ds. środowiska.

Wprowadzana zmiana zdejmuje z myśliwego obligatoryjny obowiązek szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzynę, co nie oznacza, że nie będzie przy nich obecny. Wniosek o dokonanie oględzin i oszacowanie szkód właściciele lub dzierżawcy gruntów rolnych mają składać do właściwego ze względu na wystąpienie tych szkód wojewody bądź wójta bądź burmistrza czy prezydenta miasta, który przekaże go właściwemu wojewodzie. Czy zdjęcie z myśliwych obligatoryjnego obowiązku szacowania szkód, będzie owocowało brakiem zainteresowania szkodami powodowanymi przez zwierzynę? Nie. Ponieważ w konsekwencji dalszych działań może zabraknąć w budżecie pieniędzy, a najprostszym sposobem ich zdobycia będzie zwiększenie stawek za planowaną zwierzynę. Nowy model szacowania szkód łowieckich powoduje, że myśliwy przestanie być sędzią we własnej sprawie, ale nadal powinniśmy być zainteresowani ograniczaniem szkód.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 2 w zakresie art. 46b ust. 4 dotyczącym wpisu na listę rzeczoznawców prowadzoną przez izbę rolniczą oraz art. 1 pkt 2 w zakresie art. 46b ust. 5 i 8, które wchodzą w życie po upływie 14 dnia od dnia ogłoszenia.

 

 


 

Harmonogram prac na poletkach

 

Harmonogram prac gr. północna

 


 

Porozumienie pomiędzy Lasami Państwowymi, a PZŁ zawarte.

 

Treść porozumienia

 


Okólnik nr 1/2016

  1. Informacja na temat wiosennej edycji kursów dla nowowstępujących, selekcjonerów i pozostałych.
  2. Informacja o drukach i terminach nadsyłania Łowów i Rocznych Planów Łowieckich.
  3. Ocena prawidłowości pozyskania byków.
  4. Informacja dotycząca kolejnej edycji pleneru malarskiego.
  5. Materiały dot. „Afrykańskiego Pomoru Świń”.
  6. Szkolenie w zakresie edukacji łowieckiej.
  7. II „Piknik Dian” naszego Okręgu.
  8. Ubezpieczenie szkód łowieckich w Kołach

Okólnik 1/2016

Ocena odstrzału byków 2015/16

Uchwała NRŁ 14/2015

 


 

Jan Kawała - Wspomnienia

 

Jan Kawała - wspomnienia

 


 

PZŁ - Rejon Rybnicki jest już na FACEBOOKU

 

Koła rybnickie - FACEBOOK

 

Stanowisko Ministerstwa Środowiska w sprawie skutków wyroku TK z dnia 10 lipca 2014 r.

 


 

UWAGA!!!

Wymiana legitymacji PZŁ


W związku z wdrożeniem procedury wymiany legitymacji członkowskiej PZŁ prosimy wszystkich myśliwych o dostarczenie do sekretarza koła swojego zdjęcia (biometrycznego) oraz  wypełnienia ankiety (do pobrania poniżej).

 

Ankieta