Witamy na stronie internetowej Koła Łowieckiego "Szarak" Knurów
Szkody łowieckie


Szkody łowieckie wyrządzone przez zwierzynę dziko żyjącą w uprawach rolnych na terenie naszego obwodu należy wysłać na podany poniżej adres listem poleconym:

Łowczy Koła Łowieckiego "Szarak" Knurów
Zygmunt Pacuła
Ul. Grabowa 4 i
44-230 Czerwionka-Leszczyny

Informujemy jednocześnie, że w naszym obwodzie na podstawie Uchwały Nr IV/30/9/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 stycznia 2013 roku obowiązują tereny wyłączone z polowań, za które w razie poniesionych szkód Koło Łowieckie "Szarak" Knurów nie ponosi odpowiedzialności. Tereny wyłączone z polowań zaznaczono na mapie.